02/04/2012 - Nog 12 dagen te gaan, enkel applicaties kunnen nu nog geregistreerd worden.

Met nog 12 dagen te gaan werd op 29 maart de inschrijving van kandidaat indieners afgesloten. De TAS had op 25 maart reeds 839 kandidaturen geregistreerd, een veel hoger aantal dan oorspronkelijk werd verwacht. Wij gaan uit van een totaal dat rond de 1000 zal liggen. Door toedoen van dit groot aantal gegadigden zal ICANN de verwerking van de ingediende toepassingen (GTLD aanvragen) in verschillende fasen behandelen. Men zal de toepassingen verdelen in blokken van 500, het zogenaamde "batching process". De datum van indiening van de toepassing is geen basis voor dit proces.

Er zal een 2de timestamp procedure worden toegepast na het sluiten van het venster (12/4) waarbij de indiener de kans krijgt een target time in te stellen en die dan op de dag zelf zo kort mogelijk bij de ingestelde datum en uur zal aanklikken. Een uitgebreide verklaring van dit proces is te vinden op de website van ICANN

Verder kunnen we nog melden dat ook de GTLD .gent op de verlanglijst staat en vermoedelijk ook voor 12 april zal worden ingediend. Meer informatie is nog niet beschikbaar.


retour

Internet Society (ISOC) Belgium vzw-asbl - Tel:+32  9 329 39 16 -  RPR : 0875.696.796